Styret i Flagget Velforening, eierskifter mm.


Styrets sammensetning 2021/2022:


Styreleder: Kjetil Solevåg Pedersen

Styremedlemmer: Jørgen Huseklepp, Rolf Kjøde


Alle eierskifter skal rapporteres til styret. Det er pliktig medlemskap i Flagget Velforening.

P.t. er medlemskoningent kr 230 per måned, med halvårlig fakturering.

Velforening fakturerer medlemsavgift og bredbånd/tv via regnskapsfører Regnskapshuset Vest AS.
Bredbånd og TV leveres av Telia og faktureres kvartalsvis.

For at fakturering skal bli riktig så må eierskifter meldes inn til styret så raskt som mulig.

Les mer om bredbånd og kabeltv her.


Generalforsamlingsprotokoll, vedtekter og møtedokumenter for 2019 finner du her.


Flagget Terrasse og Flaggmyra har eget sameie, vi henviser til dem for nærmere orientering om fellesutgifter, regnskap m.m.

Ønsker du å kontakte styret vårt foretrekker vi at du sender en e-post til post@flagget.com.   

Haster det med å kontakte styret kan du nå styreleder på tlf 99506365.

Har du spørsmål om faktura eller restanser, send e-post til faktura@flagget.com