Styret i Flagget Velforening, eierskifter mm.


Styrets sammensetning 2022/2023:


Styreleder: Kjetil Solevåg Pedersen

Styremedlemmer: Jørgen Huseklepp, Rolf Kjøde og Torkell Bjønnes. 


Generalforsamlingsprotokoll, vedtekter og møtedokumenter for 2023 finner du her.

Vedrørende eierskifter: 

Alle eierskifter skal rapporteres til styret. Det er pliktig medlemskap i Flagget Velforening.

P.t. er medlemskoningent kr 250 per måned, med halvårlig fakturering.

Velforening fakturerer medlemsavgift og bredbånd/tv via regnskapsfører Regnskapshuset VestAS.
Bredbånd og TV leveres av Telia og faktureres kvartalsvis.
For at fakturering skal bli riktig så må eierskifter meldes inn til styret så raskt som mulig.


Vi kommer til å sende ut faktura for medlemskap og for TELIA-avtalen. Vi sjekker også ut om forrige eier har betalt for sin periode. Evt. gjenstående periode som selger har betalt for gjøres opp direkte mellom selger og kjøper. Vi anbefaler å tegne eFaktura eller avtalegiro på begge avtalene etter at første faktura er betalt. Da blir det sjelden tull med betalingen!

Utstyr til kabel-TV og tilgang til bredbånd : 

For å få returnert utstyret fra selger,  og for å få nytt utstyr til kjøper, så må begge parter ta kontakt med TELIA kundeservice i Bergen på tlf 55 530130 eller bergen@telia.no. TELIA skal kunne se at dere er en del av vår fellesavtale i Flagget Velforening når dere opplyser om adresse. Ønskes det ytterligere tilbud på leveranse av bredbånd/kabel-TV inngås dette som en privat avtale med Telia. 


Les mer om bredbånd og kabeltv her.


Har du/dere gassleveranse til boligen så sender dere eierskiftemelding til Norsk Gassnett. E-post: post@norskgassnett.no Strømavlesning tar du/dere direkte med strømleverandør. 


Bli gjerne medlem på vår Facebook side, søk opp Flagget Velforening. 


Flagget Terrasse og Flaggmyra har eget sameie, vi henviser til dem for nærmere orientering om fellesutgifter, regnskap m.m.

Ønsker du å kontakte styret vårt foretrekker vi at du sender en e-post til post@flagget.com.   

Haster det med å kontakte styret kan du nå styreleder på tlf 99506365.

Har du spørsmål om faktura eller restanser, send e-post til faktura@flagget.com