Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022


Generalforsamling ble gjennomført på Strusshamn skole tirsdag 26 april kl 19.00
Protokoll er nå tilgjengelig fra generalsforsamlingen.


Beste hilsen

StyretProtokoll 2022

Innkalling generalforsamling 2022

Signert Regnskap

Handlingsplan 2022

Offentlig regnskap 2022

Årsberetning 2021

Vedtekter