Mangler ved uteområder. Vi trenger rask tilbakemelding fra deg som har informasjon om mangler!

Askøy Kommune vil overta eiendommer fra Block Watne som utbygger har hatt rettighetene til. Askøy Kommune

vil i utgangspunktet ikke overta eiendommer som ikke anses som ferdigstilte. I denne sammenheng vil det bli en

befaring med representant fra styret i velforening, Askøy Kommune og forhåpentligvis Block Watne.   


Vi har fått noen tilbakemeldinger fra våre medlemmer og det er blitt oppfordret til å stemme frem overgangsaken Flagget - Skogen

til Askøy Kommune sine hjemmesider.


Flagget Velforening har ellers rapportert inn fire saker med bildedokumentasjon.


1)Overgang hovedvei Flagget-Skogen.  Biler kommer i stor fart og vi har ingen overgangsfelt.  Holdt på med denne saken i flere år og vi fikk svar fra Statens vegvesen

i desember 2012 som er videresendt Askøy Kommune. Les mer om saken her


2)Sti/oppgang  fra 10-620, Lyngmarka 102 mellom 10-632, Flagget 35 og 10-640, Flagget 37. Stien er ikke planert godt nok,

spesielt  rundt området med kummelokk som ligger løst i stort hull med store steiner rundt. Vi anser den ikke som forsvarlig

og stien kan være farlig for barn som ferdes i dette området.


3)Sti på nedsiden av 10-265, Flaggdalen 21 med grense mot 10-257, Strusshamnvegen 48. Her er det laget en sti som går ned mot 10-267, Svebrotet 7 og  10-293, Svebrotet 1.

Stien er lagt med grov strein, lite planert og faren for å falle nedfor og ut i bratt terreng er stor. Her bør det sikres og planeres bedre. Stien blir brukt flittig av elever som går fra Flagget til Strusshamn skole.


4)Eiendom som grenser nordvest  for 10-580 Lyngmarka 21 og vest for 10- 624, Follesevegen 66.  Her er det dumpet mye stein og jord fra entrepenør til Block Watne og det har blitt en betydelig haug av det. Vi stiller spørsmål om denne er forlatt og overtatt i den stand den bør være. Estetisk er den ikke fin å se på, og vi stiller spørsmålet om den er trygg nok iht eks jordras.